LỆ PHÍ THAM GIA

***Lưu ý:

    • Vận động viên đăng ký tham gia qua cổng đăng ký chính thức của giải chạy hoặc đăng ký CLB – Đội nhóm…
    • Ưu đãi CLB – Đội nhóm không áp dụng cho giai đoạn Flash Sale
    • Giá vé áp dụng theo mức vé bán tại từng giai đoạn
    • Chiết khấu khuyến mãi cho nhóm áp dụng trên mỗi giao dịch thanh toán (không cộng dồn trên các giao dịch khác nhau để hưởng khuyến mãi).
    • Thời hạn đăng ký: theo từng giai đoạn, cho tới ngày đóng cổng bán vé